Fungování školy v době virové karantény - aktuality, informace. Pro podrobnosti klikněte na "Více informací"

4. 5. 2020

Fungování školy v době virové karantény - aktuality, informace

 
18.9.2020
Od tohoto dne je povinnost nosit roušky ve všech prostorech školy, a to i ve třídách, bez ohledu na stupeň pohotovosti daného okresu. Doporučujeme žákům nosit si do školy dvě vlastní roušky. Nadále je povinnost dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření.
 
10.9.2020
Od tohoto dne je povinnost nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorech školy (mimo tříd) a dodržovat všechna nařízená hygienická opatření.
 
12.5.2020
Postup při hodnocení žáků za 2. pololetí:  Hodnocení ve 2. pol.
Poučení o provozních podmínkách a hygienických opatřeních pro žáky posledních ročníků SŠ v souvislosti s realizací přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky od 11. 5. 2020:   Hygienická opatření
 
5.5.2020
Rozpis konzultací pro třídu denního studia 4.A:   Rozpis 4.A
Rozpis konzultací pro třídy dálkového studia D5 a D3N:   Rozpis D5 a D3N
Informace pro maturitní třídy 4.A, D5 a D3N:   Informace maturantům
 
4.5.2020
Ochrana zdraví a provoz středních škol v období přípravy na maturitní zkoušku:   Ochrana zdraví
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:   Čestné prohlášení
 
30.4.2020
Harmonogram uvolňování v oblasti školství:   Harmonogram uvolňování
 
27.4.2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020:   Vyhláška o hodnocení
 
Metodika k vyhlášce o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020:   Metodika k vyhlášce o hodnocení
 
25.3.2020
Zákon č. 135/2020 Sb. o přijímazím řízení a maturitních zkouškách:   zákon 135

 

 

Zpracovávám...