Třídní schůzky

 

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 16. dubna 2019 od 16:30 hodin v prostorách naší školy. Věříme, že se dostavíte, abychom mohli společným úsilím dosáhnout co nejlepších studijních výsledků Vašich dětí.
 
S pozdravem
 
Ing. Soňa Havelková, ředitelka školy
 
Poznámka: S ohledem na školský zákon je informování rodičů a zákonných zástupců o studijních výsledcích žáků zcela legitimní i u zletilých žáků. Kdo je vyživovatelem  žáka, má právo a povinnost sledovat jeho studijní výsledky.

Zpracovávám...