Maturity

 

Termín – Podzim 2020:

 

7. září - začátek ústních maturitních zkoušek pro třídy 4.A a D5 ve 13:10 hod. Rozpis ke stažení zde:   Rozpis úst. maturit 4.A a D5 podzim 2020

4. září - Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Začátek v 7:30 hod. v učebně č. 5. Rozpis ke stažení zde:   Rozpis prx. maturita Podzim 2020

Maturitní kalendář a Jednotné zkušební schéma pro Podzim 2020 k nahlédnutí zde:   Maturitní kalendář Podzim 2020


 

 

Přehled všech maturitních zpravodajů (včetně speciálů o ČJ, MAT, cizích jazycích) k termínu Jaro 2020 najdete zde:   přehled maturitních zpravodajů

Veškeré obecné informace a podrobnosti k novým maturitám najdete na internetových stránkách CERMATu pro školy, žáky a veřejnost – přechod zde:   www.novamaturita.cz

Informace k organizaci maturitní zkoušky pro termín Jaro 2020, které by vám neměly uniknout zde:   maturitní zpravodaj

Postup odvolání proti výsledkům DT najdete zde:   postup odvolání

 
 

 

Termín – Jaro 2020:

 
 

15. června - začátek ústních maturitních zkoušek pro třídy D5 a D3N . Rozpis ke stažení zde:   Rozpis úst. maturita D5 a D3N Jaro 2020

9. června - začátek ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.A . Rozpis ke stažení zde:   Rozpis úst. maturita 4.A Jaro 2020

4. - 5. června - Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Rozpis ke stažení zde:   Rozpis prx. maturita Jaro 2020

2. června - didaktické testy z ČJ, NJ a RJ

1. června - didaktické testy z MAT a AJ

____________________

Jednotné zkušební schéma s časy začátků a kritérii hodnocení na stránkách MŠMT najdete zde:   JZS Jaro2020

Informace o maturitních zkouškách (včetně profilových) od ředitelky školy k 11.5.2020 najdete zde:   informace o MZ 11/05

Informace o maturitních zkouškách (včetně profilových) od ředitelky školy najdete zde:   informace o MZ

Jednotné zkušební schema písemných maturitních zkoušek v termínu Jaro 2020 ke stažení zde:   JZS Jaro 2020

____________________

Seznam témat pro 3. část ústní zkoušky z AJ tříd 4.A, D5 a D3N ke stažení zde:   seznam témat AJ - 4A, D5 a D3N - Jaro 2020

Seznam témat pro 3. část ústní zkoušky z NJ tříd 4.A a D5 ke stažení zde:   seznam témat NJ - 4A a D5 - Jaro 2020

Seznam témat pro 3. část ústní zkoušky z RJ tříd 4.A, D5 a D3N ke stažení zde:   seznam témat RJ - 4A, D5, D3N - Jaro 2020

Seznam témat pro maturitní zkoušku z ÚČE třídy 4.A ke stažení zde:   seznam témat ÚČE - 4A - Jaro 2020

Seznam témat pro maturitní zkoušku z ÚČE tříd D5 a D3N ke stažení zde:   seznam témat ÚČE - D5, D3N - Jaro 2020

Seznam témat pro maturitní zkoušku z EK třídy 4.A ke stažení zde:   seznam témat EK - 4A - Jaro 2020

Seznam témat pro maturitní zkoušku z EK třídy D5 ke stažení zde:   seznam témat EK - D5 - Jaro 2020

Seznam témat pro maturitní zkoušku z EK třídy D3N ke stažení zde:   seznam témat EK - D3N - Jaro 2020

Katalog požadavků (platný od šk. roku 2017/2018) pro maturitní zkoušku z ČJ tříd 4.A, D5 a D3N ke stažení zde:   katalog požadavků ČJ - 4A, D5, D3N - Jaro 2020

Seznam titulů pro maturitní zkoušku z ČJ tříd 4.A, D5 a D3N ke stažení zde:   seznam titulů ČJ - 4A, D5, D3N - Jaro 2020

____________________
 
Do 2.12.2019 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2019/2020 (žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP).
____________________
 
Ředitelka školy - informace o maturitní zkoušce Jaro 2020 ke stažení zde:   Ředitelka - informace o MZ Jaro 2020
 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 ke stažení zde:   Termíny DT a PP Jaro 2020
 
Maturitmí kalendář na Jaro 2020 ke stažení zde:   Maturitní kalendář Jaro 2020
 
Maturitmí model na Jaro 2020 (platný od r. 2017) ke stažení zde:  Maturitní model Jaro 2020
 
 

 

Zpracovávám...