Organizace školního roku

 

Organizace školního roku  2018 / 2019

 

1. pololetí školního roku 2018/2019:

 

Září

3.9.      Zahájení školního roku pro denní studium v 9:00 hod.

3.9. – 5.9.   Společná část MZ (DT a PP) na spádové škole (podzimní termín) – SOŠO!

6.9.      Třídní schůzky pro třídu 1.A od 16:00 hod.

8.9.      Zahájení výuky pro dálkové studium

10.9. – 12.9.   Harmonizační kurz pro třídu 1.A

11.9.    Praktická maturitní zkouška (podzimní termín)

17.9.    Ústní a profilové maturitní zkoušky na SOŠO (podzimní termín)

28.9.    Státní svátek Den české státnosti - sv. Václav (volno - pátek)

Říjen

11.10. – 13.10.   výstava Educa

28.10.  Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu

29.10.  Podzimní prázdniny

30.10.  Podzimní prázdniny

Listopad

14.11.  Uzavření známek a klasifikační porada k prvnímu čtvrtletí od 14:00 hod.

14.11.  Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí od 16:30 hod.

17.11.  Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii (dálkaři nejsou)

Prosinec

1.12.    Doručení přihlášek k jarním maturitám

22.12. – 2.1.   Vánoční prázdniny (so. 22.12. dálkaři nejsou ; výuka začíná ve čtvrtek 3.1.2019)

Leden

3.1.      Začátek výuky po vánočních prázdninách

10.1.    Den otevřených dveří 10:00 hod. – 16:00 hod.

28.1.    Uzavření známek a klasifikační porada za první pololetí od 14:00 hod.

31.1.    Pololetní vysvědčení (rozdává se 6. vyučovací hodinu)

 

2. pololetí školního roku 2018/2019:

 

Únor

1.2.      Pololetní prázdniny

22.2.    Školní maturitní ples

Březen

1.3.      Doručení přihlášek uchazečů ze ZŠ o denní studium

1.3.      Doručení přihlášek uchazečů o dálkové studium

4.3. – 8.3.   Jarní prázdniny

Duben

10.4.    Písemné práce společné části maturitní zkoušky (ČJ, cizí jazyky)

11.4.    Písemné práce společné části maturitní zkoušky (ČJ, cizí jazyky)

12.4.    1. termín jednotných přijímacích zkoušek

15.4.    2. termín jednotných přijímacích zkoušek

16.4.    Uzavření známek a klasifikační porada ke třetímu čtvrtletí od 14:00 hod.

16.4.    Třídní schůzky ke třetímu čtvrtletí od 16:30 hod.

18.4. – 22.4.   Velikonoční prázdniny

30.4.    Uzavření známek a klasifikační porada maturitních ročníků od 9:30 hod.

30.4.    Závěrečné vysvědčení pro maturitní ročníky

Květen

1.5.      Státní svátek Svátek práce (volno - středa)

2.5. – 10.5.   Společná část jednotné maturitní zkoušky (DT a PP) jaro 2019

8.5.      Státní svátek Den vítězství (volno - středa)

13.5.    Praktická maturitní zkouška jaro 2019 pro třídy 4.A, D5 a D3N

20.5. – 31.5.   Souvislá praxe pro třídy 2.A a 3.A

20.5. – 24.5.   Ústní a profilové maturitní zkoušky jaro 2019 pro třídy 4.A

27.5. – 31.5.   Ústní a profilové maturitní zkoušky jaro 2019 pro třídu D5 a D3N

31.5.    Předávání maturitních vysvědčení na liberecké radnici od 11:30 hod. ( sraz v 10:55 hod. - NUTNÉ ! )

Červen

24.6.    Uzavření známek a klasifikační porada za druhé pololetí od 13:30

28.6.    Závěrečné vysvědčení, konec školního roku

Zpracovávám...