Organizace školního roku

 

Organizace školního roku  2017 / 2018

 

1. pololetí školního roku 2017/2018:

 

Září

4.9.   Zahájení školního roku pro denní studium v 9:00 hod.

4.9. – 6.9.   Společná část MZ (DT a PP) na spádové škole (podzimní termín) – SOŠO!

6.9.   Třídní schůzky pro třídu 1.A od 16:30 hod.

9.9.   Zahájení výuky pro dálkové studium

11.9.   Praktická maturitní zkouška (podzimní termín)

11.9. – 13.9.   Harmonizační kurz pro třídu 1.A

15.9.   Ústní a profilové maturitní zkoušky na SOŠO (podzimní termín)

28.9.   Státní svátek Den české státnosti - sv. Václav (volno - čtvrtek)

 

Říjen

26.10.   Podzimní prázdniny

27.10.   Podzimní prázdniny

28.10.   Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu (volno - sobota)

 

Listopad

15.11.   Uzavření známek a klasifikační porada k prvnímu čtvrtletí od 14:00 hod.

15.11.   Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí od 16:30 hod.

17.11.   Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii (volno - pátek)

 

Prosinec

1.12.   Doručení přihlášek k jarním maturitám

23.12. – 2.1.   Vánoční prázdniny (výuka začíná ve středu 3.1.2018)

 

Leden

3.1.   Začátek výuky po vánočních prázdninách

9.1.   Den otevřených dveří

29.1.   Uzavření známek a klasifikační porada za první pololetí od 14:00 hod.

31.1.   Pololetní vysvědčení (rozdává se 6. vyučovací hodinu)

 

2. pololetí školního roku 2017/2018:

 

Únor

2.2.   Pololetní prázdniny

26.2. –4.3.   Jarní prázdniny

 

Březen

26.2. –4.3.   Jarní prázdniny

10.3.   Školní maturitní ples

15.3.   Doručení přihlášek uchazečů ze ZŠ o denní studium

20.3.   Doručení přihlášek uchazečů o dálkové studium

29.3. – 2.4.   Velikonoční prázdniny

 

Duben

29.3. – 2.4.   Velikonoční prázdniny

11.4.   Písemná maturitní práce z ČJL – CERMAT upřesní termín

12.4.   První řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

16.4.   Druhý řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

18.4.   Uzavření známek a klasifikační porada ke třetímu čtvrtletí od 14:00 hod.

18.4.   Třídní schůzky ke třetímu čtvrtletí od 16:30 hod.

27.4.   Uzavření známek a klasifikační porada maturitních ročníků od 9:30 hod.

30.4.    Závěrečné vysvědčení pro maturitní ročníky

 

Květen

1.5.   Státní svátek Svátek práce (volno - úterý)

2.5. – 9.5.   Společná část MZ (DT a PP) jaro 2018

8.5.   Státní svátek Den vítězství (volno - úterý)

14.5.   Praktická maturitní zkouška jaro 2018 pro třídy 4.A, D5 a D3N

28.5. – 8.6.   Souvislá praxe pro třídy 2.A a 3.A

28.5. – 1.6.   Ústní a profilové maturitní zkoušky jaro 2018 pro třídy 4.A

 

Červen

28.5. – 8.6.   Souvislá praxe pro třídy 2.A a 3.A

4.6. – 8.6.   Ústní a profilové maturitní zkoušky jaro 2018 pro třídu D5 a D3N

?.6.   Předávání maturitních vysvědčení na liberecké radnici od ??:??

25.6.   Uzavření známek a klasifikační porada za druhé pololetí od 13:30

29.6.   Závěrečné vysvědčení, konec školního roku

 

Zpracovávám...