Výsledky přijím. řízení

 

Výsledky přijímacího řízení budou uvedeny pod registračními čísly zde na internetových stránkách školy (www.soso.cz) a na veřejně dostupném místě školy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne 27. dubna 2018, kdy nejpozději Cermat zveřejní výsledky zkoušek. Od tohoto data se mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci dostavit osobně do kanceláře školy, kde jim bude předáno Rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 jsou k dispozici zde:   Seznam přijatých žáků 18-19

Zpracovávám...